Unknown column 'a.client_id' in 'where clause'

LED reflektory z nové generace reflektorů s ICD - integrovaným proudovým zdrojem. Jejích hlavní výhodou je menší hmotnost, protože odpadá použití napájecího zdroje. Tím je také podstatně omezena možnost případné závady. V LED reflektoru jsou použity samostatné výkonné čipy, které jsou díky své konstrukci lépe chlazeny než multičipy používané u starších typů LED reflektorů.

LED reflektory se používají jako náhrada halogenových reflektorových svítidel. Jsou vhodné pro osvětlení fasád, staveb, reklamních ploch a billboardů, parkovišť, stavenišť, pro offroad automobily, apod

 

Venkovní osvětlení pomocí LED reflektorů můžete doplnit soumrakovými čidly nebo detektory pohybu. Infra detektor pohybového čidla sepne relé při vstupu osoby do 180° zorného pole čidla s dosahem až 12m. Časovou prodlevu vypnutí sepnutého obvodu lze nastavit na senzoru v rozmezí 10 sekund až 7 minut. Současně lze nastavit také filtr citlivosti na okolní světlo v rozsahu 3-2000lx. Po nastavené době prodlevy se čidlo vypne a rozpojí sepnutý obvod, pokud nedojde k dalšímu pohybu osoby v zorném poli pohybového čidla.